Farmy fotowoltaiczne zyskują coraz większa popularność. Jakie są etapy takiej inwestycji?

Fotowoltaika to wytwarzanie elektryczności z promieniowania słonecznego. Obecne przepisy w zakresie budowy farm fotowoltaicznych nie są całkowicie jednoznaczne, jednak możemy określić schemat działania, jaki musi przejść każdy inwestor.
Przede wszystkim potrzebna jest działka, na jakiej można posadowić instalację oraz podłączyć ją poprzez energetykę.

meble skórzane

Autor: Sebastiaan ter Burg
Źródło: http://www.flickr.com
Chiny

Autor: Mark Harkin
Źródło: http://www.flickr.com

1 MW elektrownia fotowoltaiczna z odstępami technicznymi potrzebuje ok. 2 ha terenu dobrze nasłonecznionego, niezacienionego. Warto podkreślić, iż przeważnie prościej jest zrealizować farmy fotowoltaiczne w miejscu, gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
Trzeba przygotować projekt koncepcyjny, który jest potrzebny do złożenia wniosku o przyłączenia do zakładu energetycznego. projekt koncepcyjny ma spore znaczenie, ponieważ wydane przez operatora warunki przyłączenia będą dotyczyć ściśle określonej konfiguracji farmy fotowoltaicznej, jakiej nie można swobodnie modyfikować na etapie realizacji inwestycji (dobre farmy fotowoltaiczne). Posiadając już tytuł prawny do gruntu oraz określone zostały warunki przyłączenia, powinniśmy rozpocząć starania w zakresie uzyskania koncesji na wytwarzanie energii ze źródła odnawialnego. Owa koncesja jest wydawana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przyjmując, że przebrnęliśmy przez opisane kroki a starostwo powiatowe nie wyraziło sprzeciwu do zgłoszenia robót oraz gmina zezwoliła na posadowienie instalacji, można przystąpić do budowy farmy fotowoltaicznej.

Ostatnie warunki to zgłoszenie do rejestracji na towarowej Giełdzie Energii (TGE) w celu obrotu odpowiednimi certyfikatami, jak również uruchomienie oraz odbiór elektrowni przez energetykę. Jeżeli inwestor pomyśle przeszedł przez opisane procesy może cieszyć się pracą swojej elektrowni.