Jak pracują centrale telefoniczne? Czego ponad to co wiemy możemy się o nich dowiedzieć?

Jak pracują centrale telefoniczne? Opisując w prosty sposób są to zespoły urządzeń, których zasadniczym celem jest łączenie abonentów konkretnej sieci komunikacyjnej.

call center

Źródło: pixabay.com

call center

Autor: Mighty Travels
Źródło: http://www.flickr.com
Pełen układ jest zmontowany z tak zwanych urządzeń komutacyjnych, które odpowiadają za idealne połączenie dostępnych połączeń telefonicznych z wszystkimi dostępnymi urządzeniami pomocniczymi. To wszystko musi zagwarantować właściwą pracę centrali telefonicznej. Centrale telefoniczne ze względu na typ urządzeń, które je tworzą można podzielić na nowe, czyli typu cyfrowego i tradycyjne, a więc rodzaju analogowego. Tego rodzaju kategoryzacja wynika także z tego, w jaki sposób informacje i połączenia są przekazywane.
Centrale telefoniczne posiadają również różnorodnego rodzaju zasilanie. To może być zasilanie rodzaju elektroenergetycznego, a więc takie, które wspiera się na energii elektrycznej. Innym rodzajem jest siłownia, która zaopatruje centralę telefoniczną w prąd elektryczny. Zasilanie – kontynuuj – sygnałowe sygnalizacji opiera się na wytwarzaniu tonowych sygnałów, które są możliwe do usłyszenia przez abonenta. Jest też zasilanie impulsowe, którego funkcją jest zasilanie łącznicy cyfrowej w konkretne układy impulsów.

Tworzenie prądu przemiennego też ma miejsce w różny sposób np. sygnałowe przetwornice, tyrystorowe przetwornice, tranzystorowe przetwornice. Natomiast w nowych, cyfrowych systemach wykorzystywane są sygnały, które też są wytwarzane w cyfrowy sposób.