Książki są drzwiami do świata wyobraźni, trzeba czytać, by rozwijać własną kreatywność i poszerzać wiedzę

Na temat czytania w naszym kraju wciąż prowadzone bywają różnorodne analizy, które przynoszą zróżnicowane wyniki. Pewne statystyki przerażają tym, że w dużej ilości polskich mieszkań nie ma ani jednej książki, inne cieszą wysokim zainteresowaniem młodzieży słowem drukowanym. Bez względu na otrzymane wyniki, wniosek nasuwa się jeden. Warto sięgać po książki, ponieważ powieść świetnie oddziałuje na rozwój oraz nastrój czytelnika.