Czym odznacza się biznes elektroniczny?

Najnowsze czasy obfitują w nazwy zawierające prefiks “e”. Jest to naturalnie abstrakt od angielskiego wyrazu “electronic”, czyli informatyczny, wszakże kiedy wymieniamy po sobie kilka słów rozpoczynających się w ten wariant, ktoś nieopatrznie zdołałby źle uznać, że chcemy pójść do łazienki informując o niniejszym wszystkich niejako niewielkie dziecko.