Czym tak w ogóle jest RFID, czyżby którymś tam z rzędu technologicznym zbytkiem?

Odpowiadając na pytanie – RFID jest po, to by chronić konsumenta, tj. każdego człowieka żyjącego na tej planecie i korzystającego m.in. z różnego typu kart kredytowych. Karty rfid to karty, które posiadają chip, który ma sprawić, że następuje płacenie za pomocą sygnału radiowego, chip ten posiadają też karty, których używamy w transporcie publicznym, czy nawet najnowsze legitymacje studenckie.