Jakimi sprawami zajmują się kadry oraz na czym powinna polegać działalność tego działu?

W dowolnej większej spółce pracodawca pragnie zatrudniać jak najlepszych członków personelu. Osobiście jednak przeważnie nie posiada odpowiedniej ilości czasu, z tego też powodu potrzebny jest właściwy do tego celu pion.
Zajmuje się on m.in. wstawianiem anonsów z paletą pracy na jakimś stanowisku, potem odpowiada na wybrane oferty, przeprowadza wstępne rozmowy z konkretnymi kandydatami, a potem, w wypadku podjęcia postanowienia o zatrudnieniu danego kandydata, realizuje dalsze czynności związane z zatrudnieniem nowego pracownika.