Jakie zastosowanie znajdują transoptory?

Na początku trzeba podkreślić co to są te transoptory. A więc, to półprzewodnikowe substraty optoelektroniczne które składają się co najmniej z jednego fotoemitora oraz jednego fotodetektora, sprzężonych optycznie i umiejscowionych we wspólnej obudowie. Gdy nic Ci to nie mówi, to ogólnie mówiąc transoptory umożliwiają na przesyłanie sygnałów elektrycznych z dojścia na odejście bez potrzeby scalenia obwodów wejściowych i wychodzących.

transoptor
Wskaźniki, jakie majątransoptory zależą do właściwości ich produktów składowych tzn. diody LED i fotodetektora. Znaczącym parametrem jaki definiuje transoptory to: zintensyfikowanie, czyli stosunek prądu wejściowego zwykle zmierzającego do spójności, częstotliwość, która zniżona jest do przenoszenia sygnałów jak również napięcie przebicia izolacji między obwodem wejściowym i wyjściowym.

Jedną z ważniejszych funkcji transoptora jest oddzielenie galwaniczne czyli oddzielenie elektryczne dwóch części urządzenia. Waśnie w tym celu transoptory są stosowane, gdzie za przykład może posłużyć stroboskop np. w stroboskopach kierowanychsygnałem z zewnętrznego regulatora. W tym przypadku, gdyby nie było transoptora regulator byłby bezpośrednio połączony z siecią 220v i w razie jakiejkolwiek awarii, na sterownik popłynęłoby całe napięcie co grozi spaleniem.

Używane są również w mechanice pomiarowej, ogromnych napięć, automatyce, sensorach położenia. Można je też spotkać w konkretnie każdym zasilaczu impulsowym, gdzie służą do galwanicznego oddzielenia obwodu źródłowego od wychodzącego mając na uwadze wymogi prawne. Często używa się je również w telefonach stacjonarnych i komputerach.

Reasumując, transoptory mają zredukowane pasmo przesyłania, a od prądu diody umiejscowionej w transporcie zależy ich maksymalna częstotliwość przenoszonego sygnału jak również najlepszy prąd kolektora tranzystora. Z tej przyczyny, w większości przypadków transoptora będzie się wykorzystywać do przenoszenia sygnałów cyfrowych, a nie analogowych.