Piorunochrony jako narzędzia do asekuracji ważnych fragmentów sieci

Odgromniki są przyrządami jakie stosuje się do asekuracji istotnych elementów obwodów.

Burze występują ciągle na całym świecie i powodują wielkie straty. Powodują niszczenie sprzętów zarówno przemysłowych, jak i w domu. Z uwagi na ich wielką i nieoczekiwaną formę nierzadko wywołują fatalne następstwa w instalacjach elektrycznych.

elektryka

Autor: Pete
Źródło: http://www.flickr.com

W celu zabezpieczenia narzędzi elektrycznych wrażliwych na zmiany napięcia spowodowane m.in. uderzeniem pioruna nieodzowna jest wewnętrzna asekuracja przeciwprzepięciowa. Instalacja elektryczna będzie pewna, jeśli w skrzynce elektrycznej ulokujemy ochronnik przeciwprzepięciowy i wskaźniki uszkodzenia, jakie uwidocznią przymus wymiany ochronnika.

Wewnętrzna ochrona przeciwprzepięciowa polega na stworzeniu zestawienia miejsca neutralnego rozdzielnicy elektrycznej, metalowych osłonek kabli, metalowych rur trafiających do budynku, ponadplanowych połączeń wyrównawczych i uziomu z kluczową szyną ekwipotencjalną. Więcej tutaj: strona internetowa elelectric.pl/. Są trzy grupy ochronników które zabezpieczają przed wahaniami pochodzenia burzowego i łączeniowego mogącymi pojawić się w sieci zasilającej gmach.

Ochronnik przeciwprzepięciowy w razie potrzeby bezpiecznie przejmie falę przepięciową i odwiedzie prąd przepięciowy do uziemienia, a nie do instalacji. Ubezpieczy nie tylko przed przepięciami w trakcie burzy, ale również łączeniowymi, jakie zdarzają się w sieci zasilającej.
Kupując należyty ogranicznik przepięć wypada uwzględnić optymalne napięcie stałej pracy między przewodem fazowym i neutralnym. Znaczący jest ukształtowanie sieci, oraz odporność udarowa związana z udarami prądowymi, które wywodzą się od wyładowań atmosferycznych.

Ograniczniki powinny być poddawane okresowej inspekcji przynajmniej raz w roku, zaś dodatkowe skontrolowanie należy zrealizować po wystąpieniu uderzenia piorunu w budynek.

Bezdotykowy i prędki sprawdzian ogranicznika realizuje się za pomocą przenośnego przyrządu pomiarowego. Dobór i przeprowadzenie części ochrony odgromowej, tak jak zewnętrznej, jak i wewnętrznej powinno się powierzyć elektrotechnikowi.