Czym jest oświetlenie awaryjne, jakie spełnia zadania i jak się je projektuje.

W najróżniejszych obiektach i budynkach niezwykle istotną rzeczą jest bezpieczeństwo. Między innymi spory nacisk kładzie się na ochronę przeciwpożarową, a także dobre oznakowanie dróg ewakuacyjnych.

Jednym z ważniejszych systemów przy takiej ochronie jest oświetlenie awaryjne, po niemiecku nazywane sicherheitsbeleuchtung. Mimo że najczęściej nie jest widoczne, to pełni bardzo ważną rolę, jeśli coś dzieje. Podstawowym jego zadaniem będzie zapewnienie właściwej widoczności w środku w sytuacji, jak coś będzie się działo z podstawowym zasilaniem. A taka sytuacja może mieć miejsce przykładowo podczas pożaru, kiedy często odłączenie prądu jest jedną z podstawowych rzeczy jaką się wykonuje. Ale takie awaryjne oświetlenie przydaje się również w przypadkach, kiedy z jakiś innych powodów główne zasilanie – zobacz – zostaje odłączone.
oferta

Autor: Liebherr
Źródło: Liebherr

Przepisy określają dość szczegółowo, jaką specyfikację powinno posiadać takie zasilanie, i każdy notbeleuchtung hersteller, czyli jego producent powinien się ich trzymać. Awaryjne zasilanie w oparciu o te przepisy można podzielić na trzy najważniejsze rodzaje, czyli oświetlenie wyjść ewakuacyjnych, strefy otwartej i strefy wysokiego ryzyka. Instalacja tego typu musi zostać zrealizowanaprzez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, a jej dopuszczenie do użytkowania uwarunkowane będzie wcześniejszymi dokładnymi testami.

Dodatkowo co pewien okres czasu musi ona przejść kontrolne badania, podczas których jest kompleksowo sprawdzana. Przy jej projektowaniu należy współpracować z osobą od zabezpieczeń przeciwpożarowych, przez co wszystko stanowić będzie jedną spójną całość.