Kto to jest Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych oraz w jaki sposób stać się nim?

W jednostce organizacyjnej, w której są przetwarzane dane niejawne, za ochronę owych informacji, a w szczególności za zorganizowanie oraz zapewnienie funkcjonowania owej ochrony odpowiada najczęściej Kierownik Jednostki Organizacyjnej.

Eee PC T91MT

Autor: Asus
Źródło: Asus
Kierownikowi bezpośrednio podlega zatrudniony przez niego Pełnomocnik do spraw ochrony danych niejawnych, który odpowiadać będzie za zapewnienie egzekwowania rozporządzeń o ochronie niejawnych informacji. Ochrona informacji niejawnych regulowana jest stosownymi przepisami. Szkolenie dla w/w Pełnomocników powinno być powtarzane minimum raz na 5 lat.

Towar na półce sklepowej

Autor: C x 2
Źródło: http://www.flickr.com
Stanowisko Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych nie musi być odrębnym stanowiskiem w firmie, może ono się łączyć z innymi zadaniami, szczególnie w Przedsiębiorstwach gdzie niejawnych dokumentów przetwarza się niewielką ilość. Zgodnie z artykułem 15 ust. 4 przepisu kierownik jednostki organizacyjnej może zlecić pełnomocnikowi ochrony wykonywanie innego rodzaju zadań, o ile ich realizacja nie naruszy poprawnego wykonywania obowiązków pełnomocnika ochrony. Co więcej Artykuł 14 ustęp 2 ustawy nie podkreśla wyraźnie, jaki rodzaj umów jest dopuszczalny, a jaki typ umów jest wyłączony w stosunku prawnym łączącym Kierownika jednostki organizacyjnej z podległym mu bezpośrednio Pełnomocnikiem ochrony. Zgodnie z regulacją zatrudnieniem jest również odpowiednio powołanie albo mianowanie. A więc nie istnieją ustawowe formalne wymogi, ograniczające Kierownika jednostki organizacyjnej w wyborze formy zaangażowania ludzi na stanowisku Pełnomocnika ochrony albo jego zastępcy.

Ponadto warto zauważyć, iż w Ustawie nie istnieją przeciwwskazania do realizowania zadań Pełnomocnika ochrony jednocześnie w kilku organizacyjnych jednostkach.