Czym okazuje się być świadectwo wzorcowania oraz w jakim miejscu ma ono swe wykorzystanie?

Czy pamiętasz, skąd jest wiadome, iż jeden kilogram to właśnie jeden kilogram? Więc standard 1 kg znajduje się w skarbcu Międzynarodowego Biura Miar i Wag w Sevres niedaleko stolicy Francji.

wodomierz

Źródło: flickr.com
Dobitnie jest ich w tamtym miejscu 6 i od 1889 roku został wyjęty tylko trzykrotnie.
Polska zakupiła swą kopię wzoru kilograma w 1951 r. i z tego miejsca zaczerpnięta była jego nazwa – “51”. A skąd jest wiadome, że jeden kilogram to właśnie 1 kg? Otóż wzorzec był stworzony, jak to było wspomniane wcześniej, w Biurze Miar i Wag, czyli poprzez naukowców w państwowym instytucie. Jego kopie z kolei posiadają tak zwane świadectwo wzorcowania, zatem dyplom zaświadczający pewnik, że z danego narzędzia można korzystać jako ze wzorca. Takowe świadectwo wzorcowania posiada wyniki tzw. skalowania narzędzia pomiarowego i zaświadczający, iż wzorcowany instrument pełni określone wymogi pomiarowe. Warto dodać, iż świadectwo wzorcowania to 1 z podstawowych dokumentów, jakie zezwalają na zachowanie tak zwanej spójności pomiarowej.
świadectwo wzorcowania

Autor: Sony
Źródło: Sony
Innymi słowy, gdyby nie świadectwo wzorcowania, jakie muszą mieć wszyscy wytwórcy różnych wag, w praktyce jeden kilogram znaczyłby dla różnych osób coś zupełnie odmiennego. A przecież często od wagi zależy cena jakiegoś produktu. Czy to w jakimkolwiek sklepie czy to na poczcie przy nadawaniu przesyłki. Jak się zatem okazuje, świadectwo wzorcowania to bardzo istotny akt także dla osób nieświadomych takiego pewnika.

Naturalnie podobne świadectwo wzorcowania powinny posiadać także odmienne powszechnie popularne miary czy urządzenia. Przykładowo co mogłoby być, gdyby liczniki w pojazdach nie były wyskalowane wg identycznego wzorca?