właściwe rozstrzygnięcie dla właścicieli jednostek

BI to odpowiednie wyjście dla właścicieli i ludzi kierujących przedsiębiorstwem. Dostarcza wiadomości koniecznych do tego, by śledzić pozycję firmy i sprawnie podejmować słuszne postanowienia.

wejdź na Incube

Autor: Andrew Girdwood
Źródło: http://www.flickr.com
Oprogramowanie business intelligence to przebieg przetworzenia danych o firmie i postępowaniach, jakiego stosowne użycie zwiększa konkurencyjność jednostki. Przechowuje wszystkie dane z różnych systemów informatycznych w jednym miejscu. Dzięki analizom i komunikatom zdobywa się dane dotyczące wszelkich firmowych aktywności. To między innymi możność obliczenia wydatków, wysokości sprzedaży, bądź efektywności dystrybucji w danym czasie. Eksploatator może samodzielnie zmienić każdy raport w zależności od wymogów i ukazać go w formie tabeli, czy też wykresu o różnych typach i formach.
Rozwiązania business intelligence przygotowywane są od podstaw dla konkretnego klienta. Na jego funkcje, oraz wygląd oddziałuje zarówno właściwość działalności przedsiębiorstwa, jak i ilość stanowisk. Podczas analizy przed wdrożeniowej wyznacza się wspólnie z ekspertami IT, co musi się znaleźć w systemie, a z czego zrezygnować.
Dzięki temu płaci się jedynie za potrzebne funkcjonalności, bez problemu operuje narzędziem, a sama cena zastosowania rozwiązania maleje – oprogramowanie business intelligence.
rozwiązania business intelligence

Autor: Vernon Chan
Źródło: http://www.flickr.com
IBM Cognos TM1 to aplikacja do planowania, budżetowania, prognozowania, analizy i oceny w oparciu o karty wyników – tutaj zdecydowanie więcej -> incube.com.pl.

Ma możliwość poprawić i udoskonalić cały cykl planowania, od wyznaczania zamiarów i wdrażania budżetu, aż po sprawozdawczość, diagnozy w oparciu o karty wyników, analizy i przewidywania.
Uncategorized