Pecet jako czynnik odmieniający charakter działalności zarobkowej oraz przestrzeni osobistej.

Życie w czasach sieci chodź szybkie i bardzo wymagające potrafi być również proste i przyjemne. Przez komputer oraz dostępność internetu mamy możliwość od razu łączyć się z człowiekiem w odrębnej części świata, nie musimy czekać tygodniami aż druga osoba otrzyma list ale tradycyjna forma kontaktu również funkcjonuje.

praca na komputerze

Autor: Medialab Katowice
Źródło: http://www.flickr.com
Zmienił się również charakter wykonywanej działalności w wielu zawodach. Powstały wielkie bazy danych w których przetrzymuje się różne dokumenty w formie elektronicznej. Od tych oficjalnych do źródeł historycznych do których posiadamy dostęp bezpośrednio z miejsca zamieszkania.
Dużo zawodów też korzysta z komputera. Od progRAMistów po grafików komputerowych ale to zawody raczej które od ich zalążków powiązane są z pecetem.
Koncentrujmy się bardziej na zawodach których charakter pracy znacznie się zmienił. Wiele ludzi wykonujących zawód architekta czy projektanta schematów każdego rodzaju odłożyło stół kreślaki w kąt do lamusa i rozpoczęło używać program do rysowania schematów. Dzieki temu pomyłki można edytować na bieżąco. Wdrożenie w życie komputerów nie odmienia pierwotnych reguł projektowania lecz użytkownika obliguje do nauki zasad oprogramowania. Dużo funkcji programów jest podobnych jednak ich interfejs może niewprawnego użytkownika wprowadzać w skonfundowanie.

Zmieniło się też nasze życie osobiste. Dzisiaj bez wychodzenia z domu mamy możliwość wykonać dużo czynności. Poprzez internet możemy np. kupić coś w ukochanym dyskoncie, sprawdzić stan konta i wykonać przelew jak i skompletować profil na którymś z dostępnych serwisów społecznościowych. Możemy też podejrzeć obraz z dostępnej kamery aby ocenić jak zaśnieżony jest nasz ulubiony stok narciarski. Serwisy internetowe biją się o klientów i wiele usług jest darmowych, niektóre też są płatne w zależności od czynności które wykonujemy należy opłacić za oferowany poprzez stronę internetową produkt.