Jakimi sprawami zajmują się kadry oraz na czym powinna polegać działalność tego działu?

W każdej większej korporacji pracodawca chce zatrudniać jak najlepszych członków personelu. Sam jednak przeważnie nie posiada wystarczająco dużo czasu, dlatego też potrzebny jest odpowiedni do tego celu dział.
Może zajmować się on między innymi dodawaniem anonsów z propozycją zatrudnienia na konkretnym stanowisku, potem odpowiada na wybrane propozycje, prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi zainteresowanymi osobami, a potem, w wypadku podjęcia postanowienia o zatrudnieniu potencjalnego pracownika, realizuje kolejne czynności związane z zatrudnieniem kolejnego pracownika.